Strona główna
Redakcja
Najnowszy numer
Numery archiwalne
Wskazówki dla autorów

Morski Instytut
Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Akwarium Gdyńskie
Warto odwiedzić

Wiadomości Rybackie: wskazówki dla autorów

 • "Wiadomości Rybackie" wydawane są w postaci sześciu podwójnych numerów rocznie.
   
 • Na łamach gazety mogą ukazywać się artykuły związane z szeroko rozumianą tematyką rybołówstwa morskiego: popularnonaukowe, informacyjne, upowszechniające działalność Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz prezentujące wyniki prowadzonych przez MIR - PIB i inne placówki naukowe prac badawczych, a także artykuły innowacyjne i wspomnieniowe.
   
 • Objętość nadsyłanych prac nie powinna przekraczać 2 stron gazety (około 10 tys. znaków czyli około 3-3,5 stron wydruku komputerowego). Rysunki i wykresy powinny być przygotowane w formatach JPG, TIF lub CDR. Do pracy należy dołączyć oryginalne zdjęcia, w formie pliku .jpg. Redakcja wyjątkowo może przyjąć do druku dobrej jakości zdjęcia (np. archiwalne) oraz rysunki wykonane w tuszu na kalce technicznej lub folii.
   
 • Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rybackie@mir.gdynia.pl lub pocztą na adres:

  Redakcja "Wiadomości Rybackich"
  Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1
  81-332 Gdynia

 • Numery archiwalne "Wiadomości Rybackich" są umieszczane w wolnym dostępie w internecie po ukazaniu się najnowszego numeru.